Conversion

Vi skaber effektive online marketing løsninger, fordi vi forstår teknologi og brugeradfærd. Vi arbejder dedikeret med data og søger konstant at omsætte indsigt i brugeradfærd til forretningskritiske handlinger.

  • strategi
  • Sociale medier
  • conversion

Find ud af hvordan Facebook annoncering påvirker din virksomhed med “Lift Studies”

Skrevet af Martin Molt Ipsen | 07-11-2019

I den moderne verden, hvor digital markedsføring er en stor del af vores hverdag, har de fleste virksomheder efterhånden styr på at indsamle data fra deres digitale kampagner. Dette kan f.eks. være fra Facebook, hvor de har mulighed for at evaluere salg, trafik eller lignende på baggrund af kampagnes resultater. Èn ting de færreste virksomheder har stor forståelse for og indblik i, er hvordan de skal tilskrive værdien fra de forskellige aktiviteter. Det betyder, at mange ikke har et tydeligt overblik over, hvilken værdi Facebook skaber for deres virksomhed. Det er normen at kigge på tallene fra Facebooks Ads Manager eller Google Analytics - men som hver især ikke giver et præcist overblik over, hvordan værdien egentlig skal tilskrives Facebook-annoncering.

Af samme grund har Facebook udviklet “Facebook Attribution” - et attributionsværktøj, der har til formål at måle den egentlige værdi, som skabes, når man annoncerer på Facebook.

Hvad er Facebook Attribution?
Gennemgangen af Facebook Attribution må du have til gode i en anden artikel. Du kan dog få et kort overblik over nogle af kernefunktioner i værktøjet:

  • Facebook Attribution tilbyder attributionsmodeller udover “last touch”, hvilket står i modsætning til Facebook Ads Manager.
  • Facebook Attribution har et attributionsvindue på op til 90 dage for visninger eller klik, hvilket gør det muligt at spore længere brugerrejser.
  • Med Facebook Attribution får du mulighed for at analysere dine kampagner med datadrevet tilskrivning, så du får det mest præcise overblik over, hvordan du skal tilskrive værdi til din annoncering.

Facebook Attribution giver altså et mere præcist estimat på, hvordan du skal tilskrive værdi til din annoncering. En funktion som ikke er mulig, hvis du udelukkende arbejder i Facebook Ads Manager.

Men hvordan kan du så stole på de tal du ser i Facebook Attribution uden at have noget sammenligningsgrundlag?... Det kan du gøre ved hjælp af Lift Studies på Facebook.

Kilde: Facebook Marketing Science

 

Hvad er Facebook Lift Studies?
Lift Studies måler det “løft” i konverteringer eller kendskab som Facebook-annoncering skaber overfor ens målgruppe. Dette sker ved, at Facebook udvælger en test- og kontrolgruppe blandt din målgruppe, hvor der leveres annoncer til testgruppen og ikke til kontrolgruppen. Derefter sammenligner Facebook enten konverteringsdata (fra Facebook pixels og lignende) eller udspørger test- og kontrolgruppe ved hjælp af surveys direkte igennem Facebook. Resultaterne bliver sammenlignet og “løftet” bliver udregnet. Den endelige værdi kaldes for incremental value.

Forklaring af “incrementally”

Kilde: Facebook Marketing Science

 

Kombinationen af Facebook Attribution og Lift Studies giver altså mulighed for at sammenligne konverteringerne fra attribueringsværktøjer med incremental value. Dette giver et præcist overblik over hvilken tilskrivningsmodel, der har en største nøjagtighed i forhold til virksomhedens aktiviteter. På den måde undgår man at skrive for meget eller for lidt værdi til ens aktiviteter på Facebook, hvilket betyder, at du mere præcist kan måle det rigtige afkast af din annoncering på Facebook.

Kilde: Facebook Marketing Science