User experience

Vi bygger succesfulde brands med kreative brugeroplevelser. UX handler i sin essens om at forbinde mennesker og teknologi, og at brugerens oplevelse skal give mening. 

  • ux
  • design
  • development

Tre vigtige overvejelser til UX og design

Skrevet af Maria Kristine Hansen | 08-10-2018

Hos GORM Agency er ét af vores særlige fokuspunkter UX. UX handler kort fortalt om at skabe relevante digitale oplevelser for brugerne, hvad end det er på et website, i en app, på sociale medier eller hvor end, de møder os.

Vi lægger vægt på konstant at opsøge ny viden, så vi kender de nyeste trends og data fra hele verden. I slutningen af september drog to af vores medarbejdere derfor til konferencen Design Matters, hvor blandt andre Netflix, McKinsey Design, Dropbox og Amazon var repræsenteret på talerstolen.

Vi fik bekræftet tre overvejelser og arbejdsgange ved arbejdet med UX og design, som vi deler til inspiration i det følgende.

Eksperimentér med designet og skab en følelse

De fleste kan nikke genkendende til, at design skal afspejle og kommunikere virksomhedens identitet. Det visuelle skal være afkodeligt og give mening i forhold til virksomheden, så interessenter ser den røde tråd og genkender virksomheden i designet.

Design behøver til gengæld ikke altid være ”pænt”. En nyere retning inden for design er brutalism, som Jack Koloskus fra The Outline tog under kærlig behandling til Design Matters.

Brutalism er i sig selv ikke et nyt fænomen; det så dagens lys i efterkrigstidens arkitektur og design. Det var oprindeligt et modsvar til det lyse, lette og ubekymrede design i 1930’erne og 1940’erne, og i nutidens eksperimenterende trend giver det sig til kende som minimalistisk, barsk design uden alt muligt unødvendigt omsvøb.

Brutalism skærer alt det bort, som mange af os arbejder indgående med – konverteringsoptimerede placeringer, striks design, komplicerede user flows, æstetik og sarte farver. Brugeren bliver ikke taget ved hånden – brugeren må bare finde ud af det. Det er, sådan set, ret brutalt.

Hvorvidt brutalism bliver en herskende megatrend, skal vi ikke gisne om, men tanken er interessant. Med brutalism skaber man en ”brutal” oplevelse for brugeren, der møder noget relativt ukonventionelt, og det i sig selv kan skabe en mindeværdig oplevelse. Vække følelser.

Og netop her kan vi finde inspiration: Designet bør skabe en følelse hos brugeren. Vi kan ikke designe oplevelser, men vi kan designe rammerne for en given oplevelse – og dermed også hvilke følelser, brugeren forhåbentlig sidder tilbage med. Det er værd at lægge tanker i, når virksomhedens identitet skal formidles på en hjemmeside, sociale medier, Google og så videre.

Vi er alle UX’ere

Vi har sagt det før, men gentagelse betaler sig: Det er ikke kun UX’ere, der arbejder på at skabe den bedste oplevelse for brugeren. Det gør alle, der på en eller anden måde er i kontakt med det, kunden får i hænderne, ser eller på en eller anden måde interagerer med.

Flere talere til Design Matters fremhævede det, vi allerede arbejder ud fra, nemlig at design- og UX-processen ikke er forbeholdt UX-teamet. Skabelsen af den bedste brugeroplevelse faciliteres bedst, når vi samarbejder tæt – på tværs af teams, afdelinger og virksomheder.

Prototype! Prototype! Prototype!

Ben Sheppard fra McKinsey Design advokerede i sin taletid for, at virksomheder i højere grad bør dele prototyper med deres kunder. Han kunne fortælle, at 66 % af virksomheder ikke deler prototyper med deres kunder, og at 50 % ikke involverer deres kunder i produktudviklingen.

Hos GORM arbejder vi helst med klikbare prototyper, fordi det gør kunden i stand til at interagere, teste og forstå produktet på en helt anden måde end en flad PDF. Det betyder færre misforståelser, bedre udnyttelse af arbejdstiden og ikke mindst et fælles ståsted for os og kunden, så projektet kan køre mere problemfrit.

Et nyere tiltag er, at vi har en medarbejder dedikeret til at undervise kunderne, når de overtager deres nye CMS. Vi har førhen gjort det i det små, men det er nu sat i system som en del af processen, så der opstår færre misforståelser. Det giver en mere gnidningsfri overgang fra produktion til drift for kunden.