Tænketanken der vil tunnelsyn til livs

Morten Gad
/ 2 years ago / 11th November 2016
Wharton Future of Advertising Program

The Wharton Future of Advertising Program er en tænketank på University of Pennsylvania. Her har vi fornøjelsen af at være med i et globalt advisory board, som bygger bro mellem den akademiske forskning og en række innovative praktikere. Her sidder folk fra både Facebook, Google, IBM, ComScore – nå, ja og så i al ydmyghed vores bestyrelsesformand Karsten Koed.

En af grundværdierne i tænketanken er samarbejde og netværksorkestrering – både blandt virksomheder og internt i virksomheder, hvor silotænkning ofte forhindrer vækst og innovation.

Værdi skabes ved at tænke holistisk

Formålet med WFoA er at ”transform the scope, value, and impact of advertising”. Det er store ord, men i en tid hvor virksomheders forretningsudvikling, brand, produkt og kontaktpunkter med forbrugerne i højere og højere grad smelter sammen, er reklamebegrebet i sandhed i opbrud.

Det er for så vidt ikke noget nyt, at brand og produkt er to sider af samme sag, men hvor går grænserne mellem brandet (som vi bureauer jo lang hen af vejen er med til at skabe og aktivere) og produktet (som virksomhederne skaber)? Og hvor skabes værdien – og af hvem?

Det korte svar må være, at værdi skal skabes på tværs af kontaktpunkter. ”Reklame” skal forstås bredt som al kommunikation på tværs af kontaktpunkter – og hver eneste interaktion, et brand har med kunder og stakeholders, kan og skal være:

Relevant & respectful

Actionable

Valuable

Exeptional Experience

Surprising Stories

Vi får ikke royalties, men læs alligevel denne bog

I den nyligt udgivne bog Beyond Advertising: Creating Value Through All Customer Touchpoints af Yoram Wind, Catharine Findiesen Hays og the Wharton Future of Advertising Innovation Network får vi et bud på, hvordan fremtidens reklame ser ud.

Co-creation er et af nøgleordene, og det er netop ved hjælp af co-creation, bogen er blevet til. Forfatterne stillede tilbage i 2012 netværket to spørgsmål:

1. What could/should advertising look like in 2020?
2. What should we do now to make that future a reality?

Som medskabere af bogen tilkommer det ikke os som bureau at anmelde den. Men så alligevel: Ta’ og køb den. Eller spørg efter et eksemplar, næste gang du kommer forbi til kaffe 🙂

Videre læsning

Vil du dykke ned i RAVES-modellen, kan du læse meget mere om den her.

Billedkilde.